Merkversterkend Werken

iccipicci logo; merkversterkend werken

Voor wie is Merkversterkend Werken?

Voor organisaties die willen laten zien dat ze meer zijn dan een logo alleen.
Dat doen we dan samen met het concept Merkversterkend werken. Eric van de Wal heeft dit unieke en exclusieve concept in Nederland geïntroduceerd.

Wat is Merkversterkend Werken?

Een merk is een naam vastgelegd in een plaatje waaraan je een bedrijf herkent. Of dat bedrijf succesvol is hangt af van de performance van haar mensen, die in teamverband producten en diensten vormgeven. En dat bij voorkeur op de door het bedrijf gewenste onderscheidende en herkenbare manier. Om dit succesvol te doen moet het hogere doel van het bedrijf worden vertaald in gewenst merkbaar gedrag.

Merkversterkend werken betekent dat je bedrijf een directe link legt tussen “Wat” er moet gebeuren en “Hoe” het moet gebeuren. Dat is een werkwijze die je kunt leren. Jouw mensen gaan zich voortdurend samen afvragen of zij bijdragen aan het realiseren van het hogere doel. Merkversterkend werken is een integrale aanpak en raakt het product, de dienst, verkoop, service en mentaliteit. Feedback en reflectie staan centraal. Het brengt nieuwe inzichten en vaardigheden voor continu verbeteren. Het werk wordt prettiger, productiever en geeft jou en je mensen beduidend meer voldoening.
De ideale relatie met klanten als resultaat.

Met merkversterkend werken nemen jouw mensen volledige verantwoordelijkheid voor de kracht en herkenbaarheid van hun bedrijf – hun merk. Door duidelijk ‘herkenbaar merkversterkend te werken’ bouwen zij verder aan de ideale relatie met hun klanten. Zij doen wat ze beloven en waarin ze geloven. Van receptie tot directie. Het maakt de transitie naar een sterk en enthousiast ondersteund merk mogelijk. Zowel de mensen in het bedrijf als hun klanten weten precies wat zij mogen verwachten. Jouw bedrijf wordt een gewild werkgever en leverancier.

Merkversterkend Werken in de praktijk

Om merkversterkend te kunnen werken moet jouw bedrijf allereerst de toon bepalen waarmee het klanten wil benaderen, de zogenaamde Meta. En met welke merkherkenbaarheidsbegrippen het bedrijf herkend wil worden om zich te kunnen onderscheiden. Vervolgens moeten deze begrippen van merkherkenbaarheid worden vertaald in gewenst merkbaar gedrag. Dat gewenste gedrag ontwikkel je door het voortdurend toe te passen op de ‘belangrijkste verbeterpunten van het hier en nu’. Inclusief deadlines en eigenaren. Merkversterkend werken heeft de kracht om dit methodisch en doeltreffend aan te pakken, inclusief het monitoren van het proces en de resultaten.

Merkversterkend werken betekent voor bedrijven dat ze niet meer het gevaar lopen te blijven steken in algemeenheden zoals:
• Het werk moet sneller gebeuren
• Afspraak is afspraak
• Je eigen verantwoordelijkheid nemen
• Het moet beter
• Niet overwerken maar slimmer zijn

Werken vanuit je Hoe

Door merkversterkend te werken weten jouw mensen waarom iets moet, hoe dat gedaan moet worden en in hoeverre je bedrijf er sterker door wordt. Vragen daarover worden vanzelfsprekend gesteld. Er ontstaat een integrale aanpak van het “Wat” en het “Hoe” en dat voorkomt frustraties, tijd-, geld- en energieverlies. De bewustwording dat je met de deugdelijkheid van een product of dienst duidelijk maakt hoe je de klant ziet, is een openbaring voor een grote groep mensen die we merkversterkend leren werken.

Een voorbeeld:
De meta van een zorginstelling luidt: “wij willen het onze bewoners gastvrij naar de zin maken.” Dat betekent dat alles wat er in de instelling gebeurt in het teken moet staan van het tot stand brengen van die relatie.

Management en medewerkers kunnen met behulp van deze meta de manier waarop ze met elkaar en klanten omgaan (kwaliteit van de producten en de dienstverlening daaromheen) bespreekbaar maken. Is dat bijvoorbeeld: degelijk, vernieuwend, betrouwbaar, goed verzorgd (product) of begripvol, gelijkwaardig, commanderend, empatisch, bot, liefdevol of hatelijk (dienstverlening)? Oftewel: wat is de toon die ze als individu, team of bedrijf hanteren in de contacten met klanten en anderen? En is die conform de gekozen meta? In het voorbeeld van de zorginstelling betekent dat, dat in ieder gesprek, in iedere brochure, op de website, in de directe contacten met bewoners, familie, management, medewerkers, behandelaars, bestuursleden en leveranciers er aan deze meta invulling moet worden gegeven. Maar ook de stoelen en tilliften die worden aangeschaft moeten daaraan voldoen. Dat geldt tevens voor de omgeving waarbinnen de zorgverlening plaatsvindt. Door dat te doen is er richting. Iedereen weet hoe de gekozen relatie met alle betrokkenen er uitziet.

Het implementeren van de methodiek gebeurt door onze begeleiders die regelmatig gedurende een bepaalde periode bij je langskomen en onder anderen aanschuiven bij reeds bestaande overlegvormen. Zij leren mensen om met ‘merkversterkende ogen’ te kijken en checken of hetgeen gebeurt merkversterkend is of juist afbreuk doet.’ Deze in-company aanpak maakt het onze klanten mogelijk om optimale resultaten te behalen.

De methodiek heeft zijn meerwaarde inmiddels ruimschoots in de praktijk bewezen. Bij grotere bedrijven kunnen we in overleg een intern expertiseteam opleiden dat vervolgens het Merkversterkend Werken zelf verder uitrolt. Dat team wordt door ons begeleid.

lees er meer over in onze blogs